Tirana, 5 gennaio 2022

5 Gennaio 2022

5 vite më parë, me 5 janar, De Mauro i Rrethit Gjuhësor të Tiranës, iu largua botës së të gjallëve për të mbetur përjetësisht gjallë në mendjet e gjithë atyre që i frymëzoi ta shihnin e ta shohin gjuhësinë jo si nomenklaturë, por si mjetin më me vlerë në ndërtimin dhe përsosjen e demokracisë.
Shumë e kemi dashur e shumë na ka bekuar!

5 anni fa, il 5 gennaio, De Mauro del Circolo Linguistico di Tirana, lasciava il mondo dei vivi per rimanere eternamente vivo nella mente di chi lo ispirava a vedere e vedere la linguistica non come una nomenclatura, ma come un veicolo di maggior valore oh nella edificio e la perfezione della democrazia.